Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Dlaczego nasza szkoła ???

Niby zwykła szkoła,

lecz nie do końca...

Niezwykłe miejsce,

niezwykli ludzie,

specjalny program pobytu

sprawią,iż spotkacie się

z przygodą życia. 

Sprawdźcie nas już dziś ! 

REGULAMIN  KONKURSU NA PLAKAT

 

Konkurs plastyczny  promujący Uzdrowisko Rymanów

,,Uzdrowisko Rymanów - Podkarpacka Stolica Dzieci”

 

 

TEMAT 1  Dzieci młodsze kl I-III (grupa A)

 

 „ZWIERZACZEK”- maskotka Podkarpackiej Stolicy Dzieci

 

Plakat z postacią maskotki będącą jej symbolem. Stworzyć postać, nadać jej imię. Technika dowolna (rysunek, malarstwo, collage).

 

TEMAT  2  Dzieci starsze kl IV-VI (grupa B)  i Uczniowie Gimnazjum (grupa C)

 

Plakat promujący Uzdrowisko Rymanów ,,Uzdrowisko Rymanów - Podkarpacka Stolica Dzieci”

Technika dowolna (rysunek, malarstwo, collage).

 

 

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej. To druk
 na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

 

    Postanowienia ogólne:

 

1. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu promującego Lecznictwo Dziecięce w Uzdrowisku Rymanów, jego symbolu – maskotki,  pobytu w Sanatorium i naukę w Szkole  Sanatoryjnej, aktywnego uczestnictwa  w zajęciach artystycznych, rekreacyjnych, kulturotwórczych oraz aktywności turystyczno - poznawczej skierowanego do osób młodych.

 

2. Organizator konkursu:

 Uzdrowisko Rymanów S.A.

 Szkoła Sanatoryjna w Rymanowie Zdroju.

 

3. Zakres tematyczny:

 Autorzy prac mają zachęcić młodych ludzi do przyjazdu do Uzdrowiska  Rymanów  uczestnictwa w kuracji leczniczej  i   korzystania z oferty edukacyjnej  Szkoły Sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju. Promować rozwijanie zainteresowań turystycznych  oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych  (plastycznych, muzycznych i tanecznych młodego kuracjusza).

4. Cele konkursu:

 

  •    zachęcenie do uczestnictwa w turnusach leczniczych organizowanych przez Uzdrowisko Rymanów S.A.
  •    wzrost poziomu świadomości społecznej dotyczącej możliwości leczenia sanatoryjnego dzieci i młodzieży
  •    promowanie atrakcyjności  Uzdrowiska, Szkoły Sanatoryjnej oraz Regionu Podkarpacia

5.  Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół Województwa Podkarpackiego w kategoriach  A/-uczniowie klas I-III,     B/uczniowie  SP (kl IV-V)   C/-uczniowie gimnazjum,

-  autorem pracy może być tylko jedna osoba,

-  do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

 

6. Plakat wykonany może być formacie  A-4 lub A-3 w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

 

7. Zasady oceny: Prace oceniane będą  przez jury składające się z nauczycieli   plastyki i  przedmiotów artystycznych. Oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane    prace.

 

Zgłoszona praca powinna być opisana z tyłu -

 wklejona tabelka zgłoszenia zał. Nr 1

i zgoda opiekuna-rodzica ucznia na ewentualne  publikowanie pracy i danych personalnych twórcy zał. Nr 2

 

Sposób oceny prac:

 

• zgodność wykonanych prac z regulaminem,

• poprawność merytoryczna,

• pomysłowość,

• czytelność przekazu,

• estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp).

 

8. Prace przyjmowane będą do dnia 24 maja 2016 w Administracji ZSS w Rymanowie Zdroju ul. Leśna 4, tel. 13 43 57 493. Wyniki konkursu ogłoszone będą w dniu 27 maja 2016 r. na stronie internetowej szkoły i Uzdrowiska. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 29 maja  2016 r. na scenie przy Czarnym Potoku w Rymanowie Zdroju (dokładna godzina uroczystości będzie podana na plakatach).

 

9. Fundatorami  Nagród są: Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Gmina Rymanów, KMZ „Solidarność' Pracowników Oświaty i Wychowania w Krośnie, Uzdrowisko Rymanów S.A,  ZSS w Rymanowie Zdroju.

 

10. Autorzy najlepszych  prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy uznania.

 

12. Wszystkie nadesłane prace plastyczne stają się własnością organizatora.

 

13. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 

14.  Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

   

Załącznik nr 1  Tabela zgłoszenia

 

Nazwisko i imię autora

Klasa .........grupa A\B\C

Opiekun artystyczny

(Nazwisko i imię)

Tel. kontaktowy autora

 

Tel kontaktowy szkoły (opiekuna)

 

Nazwa szkoły z pieczątką

 

 

 

 

Załącznik nr 2

                                                          Oświadczenie

 

Ja  …..............................................................................................

będąc rodzicem/opiekunem prawnym ucznia kl...... 

…...................................................................................................

wyrażam zgodę  na publikowanie, drukowanie pracy  mojego podopiecznego

jak i jego niezbędnych danych osobowych (nazwisko, imię, szkoła, klasa, miejscowość)

 

                                                                                                                           data/podpis rodzica/opiekuna

                                                                                                  …....................................................................................

 

Wyniki konkursu:

 

Kategoria: Dzieci młodsze: klasy I - III

I   Krukar Szymon SP Klimkówka

II  Kurpiel Wiktor SP Głębokie

III Brzęk Mikołaj SP Klimkówka

Wyróżnienia:

Urbanik Jakub SP Głębokie

Kątek Jolanta ZSS Rymanów Zdrój

Urbanik Filip SP Głębokie

Kubas Alicja SP Klimkówka

Chudzińska Julia SP Klimkówka

Masłowska Izabela SP Nr 12 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Krośnie

 

Kategoria:  Dzieci starsze klasy: IV - VI

I   Szuba Mikołaj SP Wróblik Szlachecki

II  Zajdel Wiktoria SP Posada Górna

III Kasperkowicz Krzysztof SP Posada Górna

Wyróżnienia:

Głód Adrian SP Milcza

Stachyra Sylwia ZSS Rymanów Zdrój

Kloczkowska Dominika SP Posada Górna

Górski Patryk ZSS Rymanów Zdrój

Krupa Wiktoria SP Milcza

 

Kategoria: Dzieci starsze klasy: I - III gimnazjim

I   Bluj Izabela Gim. Milcza

II  Klamut Adrian Gim. Wróblik Szlachecki

III Zajdel Łucja Gim. Milcza

Wyróżnienia:

Sokołowska Aneta Gim. Posada Górna

Prajzner Jagoda Gim. Milcza

Szczęsna Paulina ZSS Rymanów Zdrój

Mazur Monika ZSS Rymanów Zdrój

Hanus Marcelina Gim. Posada Górna

 

Zdjęcia prac plastycznych biorących udział w konkursie.

 

Rymanów Zdrój - Po zdrowie w Rymanowie

Rymanów Zdrój położony jest 4 km

na południe od miasta w dolinie Taboru

Czytaj więcej...

Media o nas

Drogi Gościu zapraszamy Ciebie do zobaczenia co o nas piszą media.

Czytaj więcej...

Od czego zacząć

Żeby zapisać się do naszej szkoły wystarczy tylko kilka minut. Zobacz jakie to proste!

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine Projektowanie stron internetowych MISTEO.PL